Antwoorden:

 1. Is een kredietaanvraag via internet wel veilig?

  Bij onze website is het invullen en versturen van een kredietaanvraag volledig beveiligd door een keur van beveiligingssoftware die u en ons ervan verzekeren dat uw privacy voortdurend blijft gewaarborgd. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming van het krediet. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze rubriek gebruiksvoorwaarden.

  Naar boven
 2. Ik dien mijn aanvraag in bij meerdere partijen, zo heb ik eerder een uitslag.

  Uw veronderstelling kunnen wij begrijpen, alleen zal de beslissing niet in uw voordeel uitvallen. Dergelijke situaties hebben in het verleden namelijk geleid tot meerdere uitbetalingen aan één en dezelfde persoon. Dat is de reden dat banken hebben besloten, dat zodra zij vernemen van een dubbele aanvraag, zij de verdere behandelingsprocedure stop zetten.

  Naar boven
 3. Ik heb al verschillende leningen bij een ander. Zijn er dan nog mogelijkheden voor mij?

  Wij onderzoeken graag voor u wat de mogelijkheden zijn om uw lopende leningen samen te voegen tot een nieuwe lening. Vaak levert dit een aanzienlijk lager rentepercentage op dan u gewend bent te betalen en dat scheelt dus aanzienlijk in de kosten. Met een dergelijke samenvoeging kunt u honderden euro's besparen. Tevens krijgt u een overzichtelijker beeld van uw eigen betalingsverkeer.

  Naar boven
 4. Hoe lang duurt een kredietaanvraag bij Lenen.be?

  Vanaf het moment dat uw reactie bij ons wordt geregistreerd gaan wij meteen voor u tot actie over. Zo sturen wij direct via e-mail een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen. Hoe sneller u hierop reageert hoe eerder wij u de uitslag van uw aanvraag kunnen vertellen. In het algemeen geldt dat na het compleet maken van uw aanvraag u binnen de 2 uur het antwoord mag verwachten.

  Naar boven
 5. Ik sta genoteerd op de zwarte lijst, kom ik dan nog in aanmerking voor een lening bij u?

  Wanneer u in het verleden gedurende een periode van langer dan 3 maanden achterstallig bent geweest in de terugbetaling van uw lening staat u genoteerd op de zwarte lijst. Indien u genoteerd staat op deze 'zwarte lijst' kunnen wij u helaas niet van dienst zijn.

  Naar boven
 6. Welke kosten moet ik aan u betalen indien ik besluit bij u een lening af te sluiten?

  Alle kosten zijn inbegrepen in het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) oftewel de rente die over het kredietbedrag in rekening wordt gebracht. Het JPK wordt bij Koninklijk Besluit vastgesteld. U dient dus buiten uw maandelijkse last geen enkele andere kost te betalen (geen dossierskosten, geen vervoerskosten enzovoort). Met behulp van de rekenmodule 'Bereken uw maandaflossing' kunt u meteen de mensualiteit berekenen die bij het door u gewenste leenbedrag past.

  Naar boven
 7. Hoe los ik het krediet af?

  De terugbetaling van een kredietovereenkomst geschiedt met behulp van een bestendige opdracht. Uw eigen bank ziet erop toe dat iedere maand de betaling nauwgezet van uw rekening wordt afgeschreven zonder dat u daar zelf omkijken naar heeft. Zo verzekert u er zich van dat u altijd tijdig aan uw verplichting voldoet.

  Naar boven
 8. Mag ik mijn lening vervroegd terugbetalen of betaal ik dan hoge kosten?

  Via wetgeving is geregeld dat een lening tussentijds altijd vervroegd mag worden terugbetaald. De rente die u op dat moment nog verschuldigd bent vervalt onder inhouding van kosten. Omdat deze kosten niet naar willekeur mogen worden bepaald maar eveneens bij wetgeving zijn vastgesteld bent u ervan verzekerd dat een vervoegde inlossing altijd in uw voordeel is.

  Naar boven
 9. Wat als ik kom te overlijden terwijl ik nog niet alles heb afbetaald?

  In een dergelijke situatie worden de wettelijke richtlijnen gevolgd die hiervoor zijn vastgesteld. Het is evenwel mogelijk om uw nabestaanden in die voor hen toch al moeilijke periode de financiële beslommeringen te besparen door te kiezen voor een schuldsaldoverzekering die garant staat voor de inlossing van uw krediet. Praat er over met onze adviseurs, zij zullen u van een deskundig advies voorzien.

  Naar boven
 10. Ik ben zelfstandig, kan ik ook via u een lening afsluiten?

  Natuurlijk wel, er zijn wel 2 basisvoorwaarden waaraan u ten minste dient te voldoen; U bent langer dan 2 jaar zelfstandig en u bent in het bezit van een aanslagbiljet inkomstenbelasting van een volledig boekjaar.

  Naar boven
 11. Ik heb een tijdelijk dienstverband, kom ik dan toch in aanmerking voor een lening?

  Indien u in uw familie- of kennissenkring iemand met een vast dienstverband bereid vindt om samen met u de overeenkomst aan te gaan dan kunnen wij voor u de mogelijkheden voor een lening onderzoeken.

  Naar boven
 12. Ik werk op basis van een interim contract, is het dan ook mogelijk om een lening af te sluiten?

  Afhankelijk van de duur dat u via hetzelfde uitzendkantoor werkzaam bent kunnen wij u van dienst zijn. Is de periode langer dan 2 jaar dan kunnen wij voor u de mogelijkheden voor een lening onderzoeken.

  Naar boven
 13. Vanaf welke leeftijd kan ik een lening afsluiten?

  Vanaf het moment dat u meerderjarig bent (18 jaar), in vast dienstverband bent tewerkgesteld en u een anciënniteit van tenminste 1 jaar heeft kunnen wij voor u de mogelijkheden voor een lening onderzoeken.

  Naar boven
 14. Tot welke leeftijd kan ik in aanmerking komen voor een lening?

  De leeftijdsgrens is vastgelegd op 75 jaar. Dat wil zeggen dat u een lening kunt afsluiten op uw 74e jaar waarvan de looptijd een of meerdere jaren bedraagt.

  Naar boven
 15. Wat wordt bedoeld met 'Consultatie en registratie bij de Kredietcentrale van de Nationale Bank van België'?

  In de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België staan inlichtingen over de kredieten die aan consumenten verleend zijn zoals persoonlijke leningen, kredietopeningen, kredietkaarten én hypothecaire leningen. Consultatie van dit register is wettelijk verplicht. Hiermee wordt voorkomen dat klanten worden overgecrediteerd en daardoor in financiële problemen belanden. Zodra een nieuwe lening is verstrekt wordt hiervan melding gemaakt bij de Centrale.

  Naar boven
 16. Is Lenen.be een erkend kredietmakelaar?

  Lenen.be is officieel erkend als kredietmakelaar. Daarnaast is Lenen.be lid van de Nationale Unie der Kredietmakelaars (NUKM met Kwaliteitslabel) en heeft de deontologische code onderschreven. Meer informatie hieromtrent vindt u op de site van de NUKM.

  Naar boven

7 dagen per week

24 uur per dag bereikbaar

Bel 0800 244 44

Lokaal tarief

Let op, geld lenen
kost ook geld